Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Historie školy v Koroužném

„V jubilejním roce 1898, v roce padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále našeho Františka Josefa I., počalo se ve zdejší nově zřízené a vystavené škole vyučovati.“

[Školní kronika obce Koroužné]

Před založením nové školy u nás, musely místní děti chodit do tzv. „čtyřtřídní“ školy ve Štěpánově. Jenže dříve u nás nebyl most přes řeku ani silnice, proto byli žáci nuceni chodit pouze po pravém břehu řeky Svratky. To bylo při rozvodnění řeky velice nebezpečné. Z toho důvodu se občané rozhodli, že si v Koroužném postaví novou „jednotřídní“ školu.

27.ledna 1896 byl zemskou školní radou návrh zřízení nové školy přijat a v létě r. 1897 byla stavba zahájena. Vrchním stavitelem byl p. Jan Šíra z Nového Města na Moravě, který stavbu na podzim téhož roku dokončil. 1. března 1898 byla škola slavnostně otevřena a ke studiu bylo zapsáno 20 chlapců a 19 dívek. Prvním učitelem byl jmenován Karel Brod, který pocházel z Jindřichova Hradce. Tento učitel byl jmenován správcem školy a zapisovatelem školní kroniky. Dne 5. června 1898, na svátek Nejsvatější Trojice, byla naše škola posvěcena p. Lvem Hlouchem, farářem ze Štěpánova. V těchto dobách se ve školách kladl velký důraz na výuku náboženství (římsko-katolického), proto žáci museli každý školní rok chodit do Štěpánova na zkoušku z tohoto předmětu.

Z roku 1897 se nám dochoval ručně zhotovený plán školy – spíše školní zahrady, kterou zhotovil p. učitel Karel Brod, protože tento rok byly veliké mrazy (až –22°C)a při tání sněhu se řeka rozvodnila a zatopila celou školní zahradu.

„V neděli dne 7.července 1901 uspořádali jsme naší školní mládeži výlet na „Hastrmanku“, první výlet vůbec v Koroužné. Záhy po poledni plni radosti scházeli se žáci do školní budovy; děvčata všechna v národní kroj přistrojena byla. O 2. hod. chtěli jsme vyjíti, náhle však přišedší bouře s deštěm asi půl hodiny trvajícím nás zadržela. Již jsme byli plni strachu, že výlet se nám zkazí. Když však za chvíli slunce zase se na nás pousmálo, zvesela za zvuků výtečné hudby „Švandů“ z Prosetína od školy jsme vyšli. Zábava milá rozproudila se pak na místě výletním, a naši žáci po předvedení čísel zábavných vždy hojným potleskem obecenstva odměňováni byli. Ku občerstvení poskytnuto jim bylo hojně rozličných dobrých věcí. Měli jsme toho tolik, že jsme i všechny menší děti ku jich zajisté veliké radosti poděliti mohli.“ Pozn.: O této události psaly i tehdejší noviny.

[Školní kronika obce Koroužné]

Od tohoto data se u nás školní výlety konaly každoročně. Navštěvovaly se lokality blízkých obcí, hlavně hrad Pernštýn v Nedvědici.

Škola byla z počátku takřka bez učebních pomůcek. I žáci (jejich rodiče) neměli finance na psací a kreslící potřeby, proto se pro ty chudší konaly různé akce (divadelní hry, sbírky,…). Školní knihovna obsahovala zpočátku 12naučných knih, později bylo dokoupeno dalších 39. Jako další učební pomůcky byly zakoupeny např. dalekohled, zootrop, duté zrcadlo, vahoměrný domeček a také Wimshurstova influnenční elektrika s pokusnými přístrojky. Tyto věci výrazně vylepšily kvalitu výuky.

Roku 1925, kdy odešel p. Karel Brod, správce školy, do výslužby, byl na jeho místo dosazen p. Bedřich Pruška z Bystrého u Poličky. Tento učitel za dobu svého působení zařídil opravu školní budovy, která byla napadena houbovou chorobou a byla obnovena školní zahrada. Také nechal vykopat novou studnu na zahradě, aby se zlepšily zdravotní podmínky ve škole. Od I.S.V. uplynula delší doba a otevřely se větší možnosti, proto se už na školní výlety může jezdit dále. Např. k Dářku, Devíti skalám, na hrad Svojanov, Veveří, zámek Litomyšl,…

Na podzim 1936 škola vstoupila do „Červeného kříže“. Tento rok poprvé vzniklo „Rodičovské sdružení“, které vylepšilo a zrychlilo vztahy mezi školou a rodiči žáků. Také se začal vyučovat nový předmět – vaření.

Od r. 1898 byla škola „jednotřídní“, od 1932 do 1942 „dvoutřídní“. II.S.V. měla na obyvatelstvo veliký vliv – byla chudoba, proto se u nás rodí stále méně dětí. Z nedostatku žáků se škola mění zpět na „jednotřídní“ a r. 1946 se úplně uzavírá. Žáci jsou opět nuceni chodit do školy ve Štěpánově, ke které je naše obec 10. listopadu téhož roku oficiálně přiřazena. Roku 1950 je u nás větší počet žáků, proto se škola znovu otevírá. Učitelem je pan František Valach ze Štěpánova. O školu v době jejího uzavření se nikdo nestaral, proto se musela opravit. Bylo provedeno mnoho změn: ve třídě byl nedostatek světla, proto byla vybourána 2 nová okna, musela se položit nová podlaha, vybudovat nové záchody a na střechu se místo břidlice položila cementová taška. Roku 1965 bylo ve škole (1.-5.ročníku) zapsáno 18 žáků, proto rozhodnutím okresního národního výboru byla Základní škola v Koroužném definitivně uzavřena – č.j. škol 3912/1965-Bř. O této doby naši žáci navštěvují školu ve Štěpánově nad Svratkou. Je tomu tak i dnes.

Tyto informace byly čerpány ze školní kroniky obce Koroužné.

Obec Koroužné

Starosta
Ing. Jiří Vlach

Obecní úřad
Koroužné 33
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Kontakt
+420 724 183 510
starosta@korouzne.cz

ID datové schránky: cuiav5h