Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Historie Koroužného

Jméno naší obce je odvozeno od slova kroužit. Řeka zde skutečně krouží kolem obce od severovýchodu na jihozápad. Na starém obecním razítku byl napsán název obce „Korožný“, odtud se slovo přejalo na „Koroužné“.

Koroužné leží v údolí řeky Svratky (Švarcavy) jižně od Bystřice nad Pernštejnem. Tato vesnice se připomíná roku 1377 u zboží Zubštejnského. Některé literatury však uvádějí už rok 1346. Roku 1384 dal markrabě Jošt hrad Pyšolec s dalšími vesnicemi, mezi nimiž bylo i Koroužné, Heraltovi. Od 15. století patří k Pernštejnu. K pernštejnskému panství patřilo Koroužné až do roku 1850. Při správních reformách byla obec začleněna do politického okresu Nové Město na Moravě a patřila tam až do roku 1949 s výjimkou let 1855–66, kdy měla politickou správu v Bystřici nad Pernštejnem. Po roce 1949 bylo Koroužné začleněno do okresu Bystřice n P. a roku 1960 bylo zařazeno do okresu Žďár nad Sázavou v Jihomoravském kraji. V roce 1980 byl ve Štěpánově n. Svr. zřízen místní národní výbor i pro správu naší obce. Od roku 1990 má obec vlastní OÚ Koroužné.

Koroužné se skládalo ze dvou částí – Horního a Dolního Koroužného. Ujaly se zde také místní názvy částí „Amerika, Bejkovna (Raduška), Orel, Samotín (Meze), Spálenec, Za vodou, Hory“. V roce 1960 byly ke Koroužnému připojeny obce Švařec a Kobylnice.

Roku 1897 byla v Koroužném postavena obecní škola, která s krátkými přestávkami (kvůli nedostatku dětí) fungovala do roku 1946.

V okolí obce se těžila měděná, olověná a především stříbrná ruda. Těžba byla definitivně ukončena v roce 1773, i když nový průzkum proběhl v letech 1957–61. Jako pozůstatky starého dolování lze najít řadu obvalů a zasutou šachtu na Zemanově poli (za Korouženskou skálou) a Korouženskou štolu (dlouhou 104 m) v zátočině silnice na Horníčkově stráni.

Když budeme pátrat po památkách, nemusíme chodit příliš daleko. Na kopci nad Kobylnicemi nalezneme krásnou zříceninu hradu Zubštejna a o kus dále hradu Pyšolce, ze kterého zbyly už jen dvě zdi a jedna věž. I přesto je to nádherná podívaná. Přímo v obci Koroužné „na Kopečku“ naleznete zvoničku z roku 1856, která je zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému. Ve Švařci nalezneme starou dřevěnou krytou lávku a kapli Nejsvětější Trojice.

Tyto informace byly čerpány z místní kroniky, Vlastivěda moravská (Jan Tenor) a Bystřicko (Hynek Jurman).

Stručný přehled

1346 První dochovaná písemná zmínka o Koroužném, které leží v údolí řeky Svratky (Švarcavy).
1348 První dochovaná písemná zmínka o Švařci a Kapli Nejsvětější Trojice
1856 Postavena zvonička v Koroužném , která patří farní osadě ve Štěpánově.
1873 Ve Švařci byla vybudována krytá dřevěná lávka přes řeku Svratku.
1897 Postavena obecní škola; žáci už nemusí chodit za vzděláním do Štěpánova.
1905 Začala stavba silnice z Borovce do Víru a dále do Bystřice. (Dokončena v červnu 1907.)
1909 Na „Horním konci“ postaven železobetonový most přes řeku Svratku. Stavba byla hrazena z prodeje obecního dřeva.
1914 I. Světová válka zasáhla i naši obec. Mobilizováno bylo 48 mužů, z toho se jich vrátilo 32. Celorepubliková krize, zdražování potravin…
1922 Naše obec napojena na elektrickou síť, která se stavěla z Oslavan do Poličky.
1925 Protože lidé museli na vlak do Nedvědice chodit pěšky, začal jezdit 2× denně soukromý autobus z Víru do Nedvědice. Cena jízdného z Koroužné: 6Kč do Víru , 3Kč do Nedvědice.
1928 Založen sbor dobrovolných hasičů (na oslavu 10tiletého výročí naší samostatnosti).
1938 Řeka se vylila z břehů a zatopila údolí. Výška hladiny vystoupila o 1,5m výše, než je její normální hladina. Museli být vystěhováni obyvatelé z domů z nepálených cihel.
Začátek II.Světové války, mobilizace, Mnichov, Protektorát,…
1940 Na několika místech zřízeno veřejné osvětlení obce.
1944 V tomto roce se na řece utvořil silný led. Při tání se na řece tvořily mohutné kry a voda vystupovala z břehů a zatápěla okolí. Muselo zasáhnout vojsko a kry odstřelit, aby mohla voda odtékat. To byl snad jediný případ, kdy do naší obce přišly němečtí vojáci během II.S.V.
1948 Prodejna „Včela“ znárodněna a přidána do nového socialistického sektoru „Jednota“.
1951 Zakoupen obecní rozhlas, který umožňoval rychlejší a snadnější sdělování informací a šíření kultury.
1960 Provedeno sloučení obcí Kobylnic, Koroužného a Švařce. Sloučené obci ponecháno jméno „Koroužné“, které má pro tuto oblast historické kořeny. Obec má nyní 438 obyvatel.
1962 Místním JZD postavena drůbežárna pro 400 kusů slepic. V další době však celostátně došlo k výstavbě velkých hal a všechny malé drůbežárny (i ta naše) zůstaly prázdné.
1966 Obyvatelé kopou studny a zavádějí si vodovod do domů. Dříve brali vodu pouze ze 3 obecních pump, nebo z řeky. Z tohoto důvodu zde dříve vypukl tyfus (1928, 1933).
1969 Dostavěno koupaliště na místě dřívějšího rybníka. Stavba byla započata roku 1968.

Pozn.: Dnes je koupaliště nesprávně nazýváno „požární nádrží“, kterou nikdy nebylo.

Tresný potok, zvaný také Lamačský, byl zregulován – na březích byly postaveny tarasy, aby přívaly vody pří bouřích nepoškozovaly břehy, kudy se chodilo do Bolešína.
1971 Štěpán Chalupník založil kapelu dechové hudby, kterou pojmenoval „Koroužanka“. Navázal tak na svého dědečka Štěpána Chalupníka.
1972 Stavba dálkového plynovodu Květnov-Letovice. Je to část vysokotlakého plynovodu Vřesová-Morava.
1976 V Kobylnicích postavena požární nádrž.
1977 Organizace Československo-sovětského přátelství provedla zastřešení tanečního parketu ve Švařci.
1979 Dokončena stavba betonového mostu II, který byl postaven kvůli přejezdu větších(delších) vozidel.
1980 Obec Koroužné přičleněna ke Štěpánovu nad Svratkou.
1981 Za pomoci občanů postavena prodejna potravin pro Jednotu Velké Meziříčí. Prodej zahájen 17.6.1982.
1982 Zahájena ražba štoly pro Brněnský oblastní vodovod. Začíná na Orle a směřuje na Hrdou Ves. Odtud bude přípoj do Vírské přehrady. Současně se razí v protisměru.
1985 Vyhlášena Národní přírodní památka Švařec.
Ve Švařci – „Podloučí“ byly u řeky Rybářským svazem sádky k chovu násady.
Myslivci nad „Hastrmankou“ postavili hnízdiště pro divoké kachny.
1988 15.dubna položen základní kámen Brněnského oblastního vodovodu u Vírské přehrady. Voda poteče 6,5 km štolou do Švařce, kde bude úpravna vody. Odtud povede 16 km do Štěpánovic. Vodovod bude zásobovat Brno, Rosice, Oslavany, Ivančice, Sokolnice a Šaratice. Výkon úpravny bude 2,3 m3/s, v druhé etapě pak 3,5 m3/s.
1990 Osamostatnění obce od Štěpánova.
Zřízena místní knihovna.
Obec připojena na telefonní síť do Štěpánova.
1992 Kaplička dostala nový nátěr střechy. Pro nedostupnost museli práci provést horolezci ze Žďáru nad Sázavou.
1994 Švařec připojen na vodovod a kanalizaci Vírského oblastního vodovodu.
Vykradena kaple ve Švařci a 3× místní obchod. Proto do kaple zaveden bezpečnostní systém.
Do obce zavedena kabelová televize. Švařec připojen na Štěpánov; Koroužné má vlastní antény nad „Horou“.
1995 V Kobylnicích zaveden rozhlas a otevřena prodejna.
1997 Z důvodů růstu cen nafty v Kobylnicích zrušena prodejna. Zajíždí sem pojízdná prodejna.
V červenci začalo trvale pršet a v celém státě nastaly katastrofální povodně. Vírská přehrada vodu jen stěží zachytává – přítok do přehrady má 160m3 a odtok 50m3.
1999 Plynofikace obce.
Dokončen Vírský oblastní vodovod. Úpravna zatím nezprovozněna.
2001 Sčítání lidu: Kobylnice – 44, Koroužné – 175, Švařec – 69 trvale přihlášených obyvatel.
2003 Oprava budovy Obecního úřadu: zaveden plyn, voda; vymalovány místnosti a zbudováno nové oplocení.
2004 Postaveno víceúčelové hřiště vedle Jednoty. Možnost hraní basketbalu, volejbalu, tenisu, bendbintonu, atd.
Autobusová zastávka „U hospody“ zrušena,postavena nová zastávka „U Jednoty“.

Tyto informace byly čerpány z kroniky obce Koroužné a Pamětní knihy obce Švarce. 

Obec Koroužné

Starosta
Ing. Jiří Vlach

Obecní úřad
Koroužné 33
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Kontakt
+420 724 183 510
starosta@korouzne.cz

ID datové schránky: cuiav5h