Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Místní část Švařec

„V koutku Českomoravské vysočiny jest naše obec Švařec. Leží v údolí mezi Štěpánovem a Koroužným. Jako svěží míza proudí jí, více však při pravé straně vsi, řeka Svratka, zvaná Švarcavou. Ta se točí a klikatí, vesele si šplouchá, líně se plouží, rozvodněná běsní. Klidně tu sedí malé domky obklopeny svěží zelení zahrad a v pozadí kol dokola lesy. Nad vesnicí zvedají se, většinou na strmé stráni pole i políčka, živitelé zdejšího obyvatelstva. Je tvrdá a mozolná dlaň, která tu v potu tváře pracuje ode tmy do tmy a dobývá chleba.“ Takto je Švařec popsán v „Pamětní knize obce Švarce“.

Švařec (Svařec, Švarec) – tento název může být odvozen od osobního jména Svařek, spíše však souvisí s řekou Švarcavou (Svratkou), na níž leží. V „Pamětní knize obce Švarce“ je zase název vysvětlován podle slova svařovati – V dobách, kdy se tu dolovaly rudy, zde byly tavírny rud.

Švařec, ves 8,5 km východně od Bystřice nad Pernštejnem. Připomíná se r. 1346 u zboží Zubštejnského. Tímto soupisem se stala vlastnictvím pánů z Pernštejna. Od roku 1960 byl Švařec osadou obce Koroužné, v letech 1980–90 jej spravoval MNV Štěpánov, od roku 1990 OÚ Koroužné.

Snad zbožní horníci vystavěli kapli Nejsvětější Trojice, která se zachovala jako vzácná ukázka lidového stavitelství. Na zděnou stavbu navazuje dřevěná kruchta a dřevěná vížka, která je pokryta šindelem. Kostelní podací se zde uvádí k roku 1596 a na slavných poutích se tu scházelo až 17 procesí. Velkou opravou prošla v roce 1897. Nejstarší vyobrazení kaple z roku 1798 vydal ve své sbírce Moravské pohledy Jan Nepomuk hrabě Mitrovský. Před kaplí stojí železný kříž.

Technickou památkou je chráněná dřevěná lávka přes řeku Svratku. Pochází z roku 1873, je 22 m dlouhá a 2 m široká. Střecha je krytá šindelem a k lávce, protože je vysoko nad hladinou řeky (kvůli častému rozvodnění řeky) vede 11 schůdků. Opravena byla v roce 1892.

V roce 1985 byla u Švařce vyhlášena národní přírodní památka. Chráněna měla být především luční společenstva, jalovcová stráň a lokalita vstavačovitých rostlin (roste tu i vzácný Švihlík Krutiklas, celkem se tu vyskytuje 18 druhů chráněných rostlin). Četné jalovce však přesto musely neuváženě ustoupit výstavbě úpravny vody Brněnského oblastního vodovodu. Její výkon byl plánován na 2,3 m3/s a v druhé etapě dokonce 3,5 m3/s.

Tyto informace byly čerpány z knihy Bystřicko (Hynek Jurman).

Obec Koroužné

Starosta
Ing. Jiří Vlach

Obecní úřad
Koroužné 33
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

Kontakt
+420 724 183 510
starosta@korouzne.cz

ID datové schránky: cuiav5h